«Светлият век»

 

Текст песни «Светлият век»

И аз си спомням как живях,
без Бог, който да бди над мен
и да ме води към добро!..
Боже наш прости, прости и на нас.
И ние помним онзи ден.
Всички крачим под строй — в крак!
Беше страшен този ад!
Боже наш прости, прости и на тях!..
Сам бях, бях чужд тук в своя дом
и нямах в сърцето надежда! —
във моят град, във моят дом!..
Защо си спомням за това —
Мина Черният век-край!
Светът и Бог са вече с нас —
Идва век по друг — Светлият век!
Идва век по друг — Светлият век!

Ссылки для использования