«Помниш ли»

 

Текст песни «Помниш ли»

Помниш ли ти — някой шепти —
своето детство в този каменен град?
Мина за тебе то в игри между
студен бетон, а още, още си млад.
Помниш ли ти — някой шепти —
как изумруден свети пролетен ден
сивия дъжд валя, дълго валя през мен
в сивия ден.
Но ето, звън на детски глас
ражда тиха обич, ражда радост в нас.
Твоите деца играят вън сега.

Помниш ли ти, сякаш шепти
твоето детство — погледни на вън.
Ето — звън на детски глас
ражда тиха обич
ражда радост в нас.

Моите деца играят вън сега. 

Ссылки для использования