«78 оборота»

 

Текст песни «78 оборота»

Слова: Даниела Кузманова

Глас от минало,
Спомен за неща
Сиви в паметта на браздите.
Късче музика
Изоставена в прахта
От толкова ненужни вещи,
Но ненужна ли е тя?
Глас от минало
Песен е изпял
И живот е влял във браздите
Късче музика
Но ненужна е сега
Щом други скорости я движат
И за друг е пята тя…

Ссылки для использования