«Високо»

 

Текст песни «Високо»

Слова: Е.Евтимов

Високо, високо, високо,
високо застани,
над завист и обида,
над дребните сплетни.

Високо, високо, високо,
над завист и обида.
Високо, високо, високо,
високо да те видя.

Високо, високо, високо,
над всичко днес бъди
и обич синеока — 
звездите са звезди.

Високо, високо, високо,
и обич синеока,
звездите са звезди
защото са високо.

Да те видя — високо застани.
Да те видя — над дребните сплетни.
Да те видя — над всичко днес бъди.
Да те видя.

Високо, високо, високо,
високо застани,
над завист и обида,
над дребните сплетни.

Високо, високо, високо,
над завист и обида.
Високо, високо, високо,
високо да те видя.

Да те видя — високо застани.
Да те видя — над дребните сплетни.
Да те видя — над всичко днес бъди.
Да те видя — звездите са звезди.

Да те видя, да те видя,
да те видя, да те видя.

Да те видя, да те видя,
да те видя, да те видя.

Да те видя, да те видя,
да те видя, да те видя.

Да те видя, да те видя,
да те видя, да те видя.
Звездите са звезди.

Ссылки для использования