«Когато няма любов»

 

Текст песни «Когато няма любов»

Виждал ли си
през зимата птици
измръзнали да проклинат снега

Мълчаливо, по черните жици
те чакат — във тишина

Аз стоя, окован от студа
Не проклинам снега

Заскрежени преплитат се клони
И протягат свойте ръце
Да прегърнат почувствали порив
Едно самотно и тъжно сърце

Не, закъснелите лъчи веднъж поне
Не закривайте жестоки снегове
Залеза последен оставете

Аз стоя, окован от студа
Не проклинам света

Аз мълча, мълчи и снега
Във сърцето ми прониква студа
Бяла смърт носи своя покров
Когато няма любов. 

Ссылки для использования